Privacybeleid

Privacy statement

 

 

Dit privacy statement van Vector Totaalonderhoud (Hierna te noemen Vector) legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. U kunt te allen tijde contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid.

In dit statement geven wij weer dat we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vector verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoon

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

Het verrichten van activiteiten om onze dienstverlening te kunnen realiseren in het kader van een afgesloten opdrachtovereenkomst.

Vector maakt gebruik van ict-oplossingen voor de verwerking van administratie, contactadministratie, facturering en financiële administratie alsmede opslag van data.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vector zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat houdt Vector zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Vector verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vector blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De website van Vector houdt alleen bezoekersstatistiek (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). Wij gebruiken deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken.

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vector-totaalonderhoud.nl. Vector zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de uitvoeringskosten, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vector-totaalonderhoud.nl.

Overig

Dit privacy statement dient samen met de verwerkersovereenkomst – indien van toepassing – en de algemene voorwaarden beschouwd te worden.

Vector Vastgoedonderhoud

Ons bezoekadres:

Tjalk 56
2411 NZ Bodegraven
Telefoon: 085-0030083